top of page
2006’yılından itibaren sektörde kendini kanıtlamış hizmet kalitesi, deneyimli kadrosu, modern teknolojik donanımı ve çağdaş iş anlayışı ile ihracatçı-ithalatçı firmalara dış ticaretin tüm dallarında kaliteli hizmeti ve lojistik desteği sunmayı kendine ilke edinmiş olan grubumuz 4458 sayılı Gümrük yasasına uygun olarak hizmet vermektedir. Sektörde saygınlığını sürdürmekte olan şirketimiz kurulduğu yıldan bugüne kadar uzmanlaşmış kadrosuyla müşterilerimizle karşılıklı güvenin ve ticari sırların korunmasının büyük önem arz ettiği, bunun yanında sorumluluğunun bilincinde müşterilerinin haklarının kullandırılması ve zamanın kullanımı konusundaki hassasiyetiyle gurur duyar. Teknolojik yatırımları ve kalifiye insan kaynakları ile çağın getirdiği yenlikleri sektörüne yansıtarak, hızlı, kaliteli ve çağdaş gümrükleme konusunda sonsuz özen gösteren firmamızda sizlerle çalışabilme şansına sahip olmayı umut ediyoruz.
Deneyimli kadromuz, ISO 9001 ve 27001 Kalite Standartlarımız ve ileri bilgisayar sistemlerimiz ile siz müşterilerimizin bilgi guvenliğini sağlamaktayız

ETİK DEĞERLER

Ticari faaliyetlerinde doğruluk, dürüstlük, adalet ve genel kabul görmüş ahlak ilkelerine uymak Turnak’ın öncelikli etik değerleridir.

Turnak kuruluşundan beri

 • Ülke yasalarına uymayı

 • Hukukun üstünlüğü ilkesine bağlılığı

 • Hiçbir zaman yasadışı bir ödeme içerisinde doğrudan ve dolaylı olarak bulunmamayı

 • Kamu çalışanının tarafsızlığını, performansını, kararını veya görevini yapmasını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan veya olmayan doğrudan ya da dolaylı olarak kabul edilen her türlü eşya ve menfaatin hediye yasağı olduğunu

 • Çalışanlarının rüşvet eyleminin suç olduğunu bildiğini ve bu eylemin suç olmasından öte, kendisinin ve aile bireylerinin de toplumun bir parçası olduğunun bilincinde olarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk anlayışı çerçevesinde her türlü rüşvetten kaçınması ve reddetmesi gerektiğini bildiğini

 • Yalnızca maddi değer taşımayan ve sürekliliği olmayan hediyeler verme ve kabul etmeyi

 • Sadece iş amaçlarına yönelik olarak ağırlamalar yapmayı

 • Doğruluk ve dürüstlüğün kişisel çıkarların üzerinde olduğunu

 • Kişisel çıkarların, şirket menfaatleri ve şirkete bağlılıkla çatıştığı durumlardan kaçınmayı

 • Görev sebebiyle çıkar sağlamama ve çıkar çatışmasına girmeme temel ilkesini

 • Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesi’nde belirtilen prensipleri desteklemeyi

 • Rızası olmadan hiç kimseyi istihdam etmemeyi ve çocuk işçi çalıştırmamayı

 • Hizmet sırasında edindiği resmi ya da gizli belgelerden haksız olarak faydalanmamayı ve faydalandırmamayı

 • Kamu görevlileri ve müşteriler ile ilişkilerde nezaket ve saygı kurallarına uygun davranmayı, hak ve ödevlerini bilmeyi

 • Görevlerini yerine getirirken, kabul ettiği etik sözleşmelerinde taahhüt ettiği hususları hatırlayarak, adalet, tarafsızlık, dürüstlük, sorumluluk, şeffaflık ve profesyonellik değerlerini esas alarak hareket etmeyi,

 • İyi bir çalışma ortamının;              

  • Karşılıklı sevgi, saygı ve güvene dayalı

  • İşe alım, ücret ve yükselme süreçlerinde adil, tarafsız ve ayrımcılıktan arınmış bir şekilde

  • Çalışanlara karşı insan haysiyetine ve kişilik haklarına uygun davranmaya,

  • Çalışanlara vaat edilen özlük haklarını ve yasal tüm haklarını eksiksiz vermeye,

  • Şeffaflık ilkesine uygun

  • Güvenli, sağlıklı, üretimi teşvik edici

  • Alkol ve keyif verici maddeler kullanımını engelleyici

  • Kişisel farklılıklara ve özel yaşama saygılı

  • Personelin kendini geliştirmesine imkan veren

  • Karar alma sürecine personelin katılımını sağlayıcı olma şartlarına bağlı olduğunu

 • Vergi kaçırmamayı ve haksız rekabete girmemeyi,

 • Finansal raporlarda devleti yanıltmamayı,

 • Ticari faaliyetleri esnasında çevreye zarar vermemeyi, zorunlu durumlarda en az zararın verilmesine gayret etmeyi,

 • Ortakların hakkını korumayı ve onlara karşı dürüst davranmayı,

 • Hizmet satışında kaliteden taviz vermemeyi,

 • Hizmet satışından müşteri memnuniyetinin ve ihtiyaçlarının tatminini amaç edinmeyi,

 • Hileli ve kusurlu hizmet satmamayı, satılması halinde geri almayı,

 • Mal ve hizmetlerin satışında ve reklamında gerçeğe aykırı vaatlerde bulunmamayı

Tüm çalışanlarıyla ilke edinmiştir.

Turnak açıkladığı ilkelerini zaman içerisinde gelişen yaşam koşullarına göre güncelleştirmeyi çağdaş toplumun bir parçası olarak faaliyetlerine devam etmenin kaçınılmaz bir şartı olarak görmektedir.

Belirtilen etik değerler ile çelişkili bir durum ortaya çıktığında müşterileri ve çalışanlar Turnak’ın etik departmanı ile iletişime geçebilirler.

Yönetim Prensiplerimiz

 • Faaliyetlerinde modern teknolojiyi kullanır.

 • Sürekli kendini inceler, kritik eder, değerlendirir, iyileştirir, yeniler ve kendisiyle rekabet eder.

 • Personelinin dürüst, uyumlu, çalışkan ve yaratıcı olmasına özen gösterir.

 • Eğitime önem verir, personeli için sistematik eğitim programları uygular.

 • Hiçbir kaynağı israf etmez, modern tasarruf ilkelerine uyar.

 • Bölgesel teşkilatlanmaya, özerk yönetime ve merkezi denetime önem verir.

 • Kanunların öngördüğü hukuki, idari ve mali zorunlulukların tamamını yerine getirir.

 • İş ve toplum ahlakı kurallarına titizlikle uyar.

Hizmet Prensiplerimiz

 • Müşterisine değer verir, saygı duyar.

 • Verdiği hizmetin tam sorumluluğunu taşır.

 • Müşterilerine sadece yapabileceği sözü verir, her defasında verdiği sözden fazlasını gerçekleştirir.

 • Müşterisiyle devamlı, hızlı ve sağlıklı ilişki kurar.

 • Yeni müşteri kazanmak için, mevcut müşterilerinin mutluluğunu devam ettirmenin öncelik taşıdığını bilir.

 • Müşterilerine, "Turnak ile iş yapmak kolay ve güvenli" dedirtmek için yoğun gayret gösterir.

 • Verdiği hizmette tedbirli ve iş bitiricidir.

 • Devamlı yüksek kalitede ve organize hizmet vermeyi ilke edinmiştir.

 • Müşterilerinin "acil işlerine" öncelik verir.

 • Dış ticaret ve gümrük işlerinde "bireysel müşteri hizmeti" sunabilen bir şirkettir

 • Hizmette, kaliteden hiçbir şart altında taviz vermez.

 • Müşterilerinin saklı tutulması gereken bilgilerini kesinlikle gizli tutar.

bottom of page