top of page

Uzmanlıklarımız

Dış Ticaret işlemleriniz artık güvende...

Gümrük Müşavirliği

Danışmanlık Hizmetleri

İthalat/İhracat İzin Belgeleri

NCTS İşlemleri

E-Arşiv

İhracat İşlemleri

İHR-1Kesin İhracat İşlemleri (Dahilde Işleme Dahil)

İHR-2Geçici İhracat İşlemleri (Hariçte İşleme Dahil)

İHR-3ATA Karneli işlem

İHR-4Gayri ticari çıkış

İHR-5İkinci Gümrük Yoluyla İhracat İşlemleri (Havayolu hariç)

İHR-6İhrakiye ve Kumanya İşlemleri

İHR-7Dökme Eşya İhracat İşlemleri

İHR-8Yukarida Hizmet Ücretlerine İlaveten ikinci ve Sonraki Beher Tır/Konteyner/Araç/Vagon

 

GÜMRÜK ANTREPO İŞLEMLERİ

ANT-1Antrepo beyannemesi

ANT-2Antrepoda / Geçici Depolama Yerinde eşya devri

ANT-3Yukarıdaki Hizmet Ücretlerine İlaveten ikinci ve sonraki beher TIR/Konteyner/Araç/Vagon v.b

 

İTHALAT İŞLEMLERİ (BEHER BEYANNAME)

İTH-1İthalat İşlemleri (Kara,Hava Yolu)

İTH-2İthalat İşlemleri (Deniz yoluyla gelip limanda yapılan ithalat)

İTH-3Tam Beyanlı Yaygin Basitleştirilmiş Usül (beher beyanname için ayrica)

İTH-4Dökme Tarım Ürünleri İthalat İşlemleri

İTH-5Diğer Dökme Eşya İthalat İşlemleri

İTH-6Geçici İthalat İşlemleri

İTH-7ATA Karneli İşleml

İTH-8Dahilde İşleme rejimi kapsamınde ithalat

İTH-9Boru Hatları veya Elektrik telleri ile taşınan ve depolama imkanı olmaya sürekli akış halinde olan eşyanın ithalat işlemleri (CIF Kıymete göre kademeli ücretlendirme uygulanmaz)

İTH-10İşlenmiş ve İşlenmemiş Kıymetli Maden (Altın,Gümüş,Platin) İthalatı ile Gümrük Tarife Cetveli 72nci Fasılda yer alan Demir ve Çelik Ürünleri İthalat İşlemleri (CIF kıymeti 1.000.000 USD'ye kadar olan işlemlerde uygulanir. CIF Kiymeti 1.000.000 USD'yi aşan kısımlar için %0,001 (yüzbinde bir)'nden az olmamak üzere tarafların anlaşmasi ile asgari ücret belirlenir)

İTH-11Taahütname ile İthalat İşlemleri (Herbir Taahütname Başı)

İTH-12Gayri ticari giriş (Bedelsiz)

İTH-13Beher İthalat beyannamesi itibariyle, yukarıdaki ücretlerden az olmamak üzere, CIF kıymet esasına göre alınacak

TRANSİT İŞLEMLERİ

TR-1Transit İslemleri

TR-2Özet beyan

TR-3Yukarıdaki Hizmet Ücretlerine İlaveten ikinci ve sonraki beher TIR/Konteyner/Araç/Vagon v.b

DANIŞMANLIK

DAN-1Büroda sözlü danışma

DAN-2Cağrı üzerine gidilen yerde danışma

DAN-3Yazılı görüş bildirme

DAN-4Sürekli danışma

 

ÖZELLİK ARZ EDEN İSLEMLER

SB-1Serbest bölge işlem formları

ÖZ-1Gümrükçe alınan depozitoların ççzümü (beher teminat için)

ÖZ-2Müfrez işlemler (gümrük beyannamesi/özet beyan) beher islem için

SB-1Serbest bölge işlem formları

ÖZ-3Geçici ithalat İzni- Dahilde İsleme İzni- Bağlayıcı Tarife Bilgisi- Bağlayıcı Menşe Bilgisi- INF Belge işlemleri

bottom of page